Get Adobe Flash player

PC servis

 

Servis počítačov je nezmluvná činnosť, je vhodné hlavne pre malé firmy a domácnosti.

 

Ponuka servisných služieb

Hardvér:

 • diagnostika poruchy počítača, notebooku, atď.;
 • odstránenie poruchy - záručný, pozáručný servis;
 • upgrade počítača - namontovanie novej súčiastky;
 • profylaktika - vyčistenie počítača od usadeného prachu, kontrola ventilátorov;
 • riešenie ostatných servisných požiadaviek zákazníka.

Softvér:

 • odstránenie vírusov z PC a nastavenie bezpečnosti;
 • zálohovanie údajov - PC, notebook, mobilné telefňony;
 • nastavenie automatického zálohovania;
 • optimalizácia výkonu počítača - odstránenie zbytočných softvérov a nepotrebných súborov;
 • obnova stratených údajov;
 • uvedenie nového počítača do prevádzky, inštalácia softvérov;
 • inštalácia periférnych zariadení - tlačiarne, multifunkčné zariadenia;
 • zriadenie dátovej siete - nastavenie routera, inštalácia zabezpečenej WIFI siete;
 • inštalácia mobilného internetu;
 • riešenie ostatných softvérových požiadaviek zákazníka.