Get Adobe Flash player

Outsorcing

Thermopol s.r.o.
Octan Plus s.r.o.
LINE s.r.o.
Mediterran s.r.o.
Fyzokol s.r.o.
A-K-T natural s.r.o.
Obec Dolné Saliby
Obec Diakovce
Obec Veľká Mača
Obec Horné Saliby

Základná škola s VJM Istvána Széchenyiho Horné Saliby

Webstránky 

Octan Plus s.r.o. Domov dôchodcov Dolné Saliby Klub voľného času Dolné Saliby

Zele Törzs Obec Diakovce VegaStar - zdravý život