Get Adobe Flash player

Chránená dieľňa

 

Spoločnosť alebo firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP.

Náhradné plnenie je výhodnejšie, ako platiť štátu odvody.

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4, čo predstavuje za rok 2013 sumu 845 €.

Podrobnosti je potrebné konzultovať s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.